Wsparcie dla osób starszych to solidarność międzypokoleniowa w praktyce

Osób starszych z roku na rok przybywa. Dziś w wieku 60+ jest już co czwarty Polak. – Polityka senioralna, troska o bezpieczeństwo osób starszych, również to finansowe, to obowiązek państwa. To także wcielanie w życie idei solidarności międzypokoleniowej i społecznej. Seniorzy zasługują na godną jesień życia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.


Zmiany demograficzne i rosnąca liczba osób starszych rodzi przed nami spore wyzwania. Odpowiedzią jest mądra polityka senioralna, nastawiona na zapewnienie osobom starszym szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dotyczy to również bezpieczeństwa finansowego.

Wsparcie finansowe dla seniorów

– Dbamy o to, by świadczenia emerytalno-rentowe systematycznie rosły, wypłacamy 13. i 14. emeryturę. Wspieramy aktywność osób starszych, ale troszczymy się też o mniej samodzielnych seniorów – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje, że na wszystkie działania realizowane na rzecz seniorów ministerstwo planuje przeznaczyć w 2023 r. ok. 70 mld zł. Na poprawę bezpieczeństwa finansowego osób starszych wpływa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca br. minimalna emerytura, a także najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna wzrosły z 1338,44 zł do 1588,44 zł. Wzrost najniższej emerytury w 2023 r. w odniesieniu do 2015 r., gdy wynosiła ona 880,45 zł, to 80,4 proc. Łącznie na tegoroczną waloryzację świadczeń przeznaczono rekordowe ok. 44 mld zł.

RZĄD BLIŻEJ SENIORÓW

– W 2015 r., a później w 2019 r. Polacy nam zaufali, a my dotrzymaliśmy słowa. Przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, a z nim wolność wyboru. Ustawa określa jedynie minimalny wiek emerytalny, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. Decyzję o przejściu na emeryturę czy pozostaniu na rynku pracy każdy może podjąć sam, biorąc pod uwagę stan zdrowia, chęci i możliwości. By do tego zachęcić, w ub.r. wprowadziliśmy m.in. PIT-0 dla seniorów. Wprowadziliśmy nowe świadczenia, 13. i 14. emeryturę, świadczenie Mama4+. Zrobiliśmy to, bo leży nam na sercu dobrostan osób starszych w Polsce, naszych rodziców, dziadków, wszystkich seniorów – mówi  minister rodziny Marlena Maląg.

Ponad 64 mld zł na 13. i 14. emeryturę

– Dodatkowo, by w jeszcze większym stopniu zabezpieczać sytuację polskich seniorów, wprowadziliśmy najpierw 13., a później 14. emeryturę. Ta pierwsza jest już gwarantowana ustawą, tegoroczne wypłaty ruszą w kwietniu. Jeżeli chodzi o czternastkę, to mamy przygotowany projekt ustawy, który wkrótce trafi na Radę Ministrów. Chcemy, by również ona była wypłacana co roku – mówi minister Marlena Maląg. Do tej pory w ramach 13. i 14. emerytury wypłacono łącznie 64,2 mld zł.

Mama 4+ z emeryturą

Dokładnie 1 marca br. minęły 4 lata od wprowadzenia programu Mama 4+. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rodziców, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej 4. dzieci. Rodzice, którzy z tego powodu zrezygnowali z pracy zawodowej lub pracowali za krótko, by uzyskać prawo do emerytury – w ramach tego świadczenia mogą liczyć na minimalną emeryturę. Od marca 2019 r. do końca stycznia 2023 r. na program Mama 4+ wydano ok. 1,78 mld zł. Świadczenia otrzymuje blisko 72,2 tys. osób.

Przestrzeń do spotkań i aktywności

Oprócz wsparcia finansowego ważnym elementem polityki senioralnej jest zapewnienie osobom starszym przestrzeni do aktywności i spotkań z innymi. Służą temu programy wieloletnie:

Wsparcie dla wszystkich seniorów

Równolegle do działań wspierających aktywność seniorów realizowane są programy skierowane do mniej sprawnych i samodzielnych osób starszych. To m.in. realizowany do 2020 r. Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej m.in. poprzez dostarczanie zakupów (podstawowych artykułów) oraz zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa z systemem obsługi. Od 2020 r. na realizację programu MRiPS przekazało samorządom środki w wysokości ok. 120 mln zł. Kolejnym programem skierowanym do osób w wieku 75 lat i więcej jest program Opieka 75+. Powstał, by wspierać samorządy w realizacji ich zadania – by usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozwijały się także w mniejszych miejscowościach – do 60 tys. mieszkańców. Od 2018 r. na realizację tego programu MRiPS przekazało samorządom ponad 90 mln zł. W 2023 r. na każdy z programów zaplanowano budżet w wysokości ok. 50 mln zł.

MixPress.ru